Entries by Martin Miklavčič

V čem se razlikuje računovodstvo v gradbeništvu?

Računovodstvo v gradbeništvu je zaradi narave dela, oblikovanja cen na projekt, nihanja obratovalnih stroškov bolj zapleteno kot za večino podjetij. Gradbena podjetja morajo biti sposobna slediti in poročati o stroških, dajati ponudbe za projekte, upravljati plačilne liste in vrsto drugih računovodskih nalog.  Spodaj so navedeni ključni načini, po katerih se gradbeno računovodstvo razlikuje od drugih […]

Stečaji podjetij – 8 podjetij, ki so se vrnila po stečaju

Ko je podjetje na robu propada, pogosto vloži vlogo za zaščito pred bankroti. To podjetju omogoča reorganizacijo poslovnih zadev, dolgov in premoženja. Včasih so podjetja uspešna pri prestrukturiranju, drugič pa na koncu likvidirajo sredstva in trgovino trajno zaprejo. Enron , WorldCom in Lehman Brothers so nekateri znani primeri bankrotiranih podjetij, ki se nikoli niso vrnila. […]

Dedno pravo – definicija v zgodovini

Dedno pravo in zapuščina imenovana tudi dedovanje, je prenos dediščine na dediča ali naslednike lastnika. Izraz dediščina označuje tudi lastnino samo. V sodobni družbi je postopek natančno urejen z zakonom. V civilnem pravu kontinentalnega evropskega vzorca se ustrezna veja na splošno imenuje zakon o nasledstvu . V anglo-ameriškem običajnem pravu je bilo običajno razlikovati med […]

Odškodnina in obračun DDV

Kdaj morate pri prejemu odškodnine plačati tudi DDV? V kolikor je iz posla razvidno , da je bilo blago izgubljeno ali uničeno npr med prevozom, potem znesek odškodnine ni predmet DDV. Sicer pa za nakazilo odškodnine velja enako kot za vsako transakcijo in torej je predmet DDV. Za odškodnine pa ne veljajo plačila, sicer imenovana […]

Osnove računovodstva – Razlaga

Osnove računovodstva bomo predstavili skozi zgodbo o osebi, ki začne nov posel. Oseba je Janez Perez – zdrava pamet, ki v svoji skupnosti vidi potrebo po storitvi dostave paketov. Janez je raziskoval svojo idejo in pripravil poslovni načrt, ki dokumentira sposobnost njegovega novega poslovanja. Janez se je srečal tudi z odvetnikom, da bi razpravljal o obliki poslovanja, […]

Računovodski programi

Računovodski programi so nujni za nemoteno in hitrejše poslovanje. Poglejte si kateri so 3 najboljši računovodski programi za slovenska podjetja. Računovodstvo ni lahka naloga. Majhna in velika podjetja se soočajo s skupnimi izzivi, ko gre za upravljanje financ njihovega podjetja. Nekatere od glavnih ovir, na katere lahko naletite, so upravljanje plač, nepredvideni stroški, davki in upravljanje denarnih […]

Spletna stran je naprodajStopite v stik in povprašajte za ceno

Spletna stran e-racunovodstvo.si je naprodaj. Dosega dobre uvrstitve v Google iskalniku. Pri nakupu je potreba prilagoditev  vsebine kupcu. Stopite v stik in povprašajte za ceno.