Računovodstvo v gradbeništvu je zaradi narave dela, oblikovanja cen na projekt, nihanja obratovalnih stroškov bolj zapleteno kot za večino podjetij. Gradbena podjetja morajo biti sposobna slediti in poročati o stroških, dajati ponudbe za projekte, upravljati plačilne liste in vrsto drugih računovodskih nalog. 

Spodaj so navedeni ključni načini, po katerih se gradbeno računovodstvo razlikuje od drugih vrst računovodstva. Read more

Ko je podjetje na robu propada, pogosto vloži vlogo za zaščito pred bankroti. To podjetju omogoča reorganizacijo poslovnih zadev, dolgov in premoženja. Včasih so podjetja uspešna pri prestrukturiranju, drugič pa na koncu likvidirajo sredstva in trgovino trajno zaprejo. Enron , WorldCom in Lehman Brothers so nekateri znani primeri bankrotiranih podjetij, ki se nikoli niso vrnila. Vendar obstajajo podjetja, ki jim je uspelo spet iz bankrota v boljši formi kot pred propadom. Ta spektakularna vračanja prihajajo iz podjetij, ki so bodisi propadla bodisi so se temu zelo približala. Stečaj podjetja ne pomeni nujno konca. Poglejmo si 8 velikih podjetij, ki so se po stečaju vrnila. Read more

Dedno pravo in zapuščina imenovana tudi dedovanje, je prenos dediščine na dediča ali naslednike lastnika. Izraz dediščina označuje tudi lastnino samo. V sodobni družbi je postopek natančno urejen z zakonom. V civilnem pravu kontinentalnega evropskega vzorca se ustrezna veja na splošno imenuje zakon o nasledstvu . V anglo-ameriškem običajnem pravu je bilo običajno razlikovati med realnim poreklom zapuščina in razdelitev osebne zapuščine. Pravila, ki veljajo za ti dve lastnini, so bila združena, vendar nobeno splošno splošno ime še ni splošno sprejeto.Danes jih ureja dedno pravo. Read more

Kdaj morate pri prejemu odškodnine plačati tudi DDV?

V kolikor je iz posla razvidno , da je bilo blago izgubljeno ali uničeno npr med prevozom, potem znesek odškodnine ni predmet DDV. Sicer pa za nakazilo odškodnine velja enako kot za vsako transakcijo in torej je predmet DDV.

Za odškodnine pa ne veljajo plačila, sicer imenovana odškodnine, ki imajo za posledico dobavo določenega blaga oziroma storitev. Takšne “odškodnine” so plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, zato so v skladu z določili 1. in 3. točke prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 predmet DDV. (vir)

običajnem pravu , poškodbe so zdravilo v obliki denarne nagrade, ki se izplača upravičencu kot nadomestilo za izgubo ali poškodbe. Za utemeljitev odločbe mora vlagatelj dokazati, da je kršitev dolžnosti povzročila predvidljivo izgubo. Da bi bila pravno priznana, mora izguba vključevati materialno škodo ali duševne ali telesne poškodbe; čista gospodarska izguba se le redko pripozna za dodelitev odškodnine. 

Odškodninska škoda se nadalje razvrsti v posebno škodo, to so gospodarske izgube, kot so izguba zaslužka, premoženjska škoda in zdravstveni stroški, ter splošne škode, ki so neekonomske škode, kot so bolečina in trpljenje ter čustvene stiske. Namesto da bi bila odškodninska, odškodninska odškodnina v splošnem pravu lahko namesto tega postane nominalna, prezirljiva ali zgledna

Osnove računovodstva bomo predstavili skozi zgodbo o osebi, ki začne nov posel. Oseba je Janez Perez – zdrava pamet, ki v svoji skupnosti vidi potrebo po storitvi dostave paketov. Janez je raziskoval svojo idejo in pripravil poslovni načrt, ki dokumentira sposobnost njegovega novega poslovanja.

Janez se je srečal tudi z odvetnikom, da bi razpravljal o obliki poslovanja, ki bi ga moral uporabljati. Glede na njegovo specifično situacijo so sklenili, da bo korporacija najboljša. Janez se odloči, da bo ime njegove korporacije Direct Delivery, Inc. Odvetnik tudi Janezu svetuje glede različnih dovoljenj in vladnih identifikacijskih številk, ki bodo potrebne za novo korporacijo. Read more

Spletna stran je naprodajStopite v stik in povprašajte za ceno

Spletna stran e-racunovodstvo.si je naprodaj. Dosega dobre uvrstitve v Google iskalniku. Pri nakupu je potreba prilagoditev  vsebine kupcu. Stopite v stik in povprašajte za ceno.