Kdaj morate pri prejemu odškodnine plačati tudi DDV?

V kolikor je iz posla razvidno , da je bilo blago izgubljeno ali uničeno npr med prevozom, potem znesek odškodnine ni predmet DDV. Sicer pa za nakazilo odškodnine velja enako kot za vsako transakcijo in torej je predmet DDV.

Za odškodnine pa ne veljajo plačila, sicer imenovana odškodnine, ki imajo za posledico dobavo določenega blaga oziroma storitev. Takšne “odškodnine” so plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, zato so v skladu z določili 1. in 3. točke prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 predmet DDV. (vir)

običajnem pravu , poškodbe so zdravilo v obliki denarne nagrade, ki se izplača upravičencu kot nadomestilo za izgubo ali poškodbe. Za utemeljitev odločbe mora vlagatelj dokazati, da je kršitev dolžnosti povzročila predvidljivo izgubo. Da bi bila pravno priznana, mora izguba vključevati materialno škodo ali duševne ali telesne poškodbe; čista gospodarska izguba se le redko pripozna za dodelitev odškodnine. 

Odškodninska škoda se nadalje razvrsti v posebno škodo, to so gospodarske izgube, kot so izguba zaslužka, premoženjska škoda in zdravstveni stroški, ter splošne škode, ki so neekonomske škode, kot so bolečina in trpljenje ter čustvene stiske. Namesto da bi bila odškodninska, odškodninska odškodnina v splošnem pravu lahko namesto tega postane nominalna, prezirljiva ali zgledna

Osnove računovodstva bomo predstavili skozi zgodbo o osebi, ki začne nov posel. Oseba je Janez Perez – zdrava pamet, ki v svoji skupnosti vidi potrebo po storitvi dostave paketov. Janez je raziskoval svojo idejo in pripravil poslovni načrt, ki dokumentira sposobnost njegovega novega poslovanja.

Janez se je srečal tudi z odvetnikom, da bi razpravljal o obliki poslovanja, ki bi ga moral uporabljati. Glede na njegovo specifično situacijo so sklenili, da bo korporacija najboljša. Janez se odloči, da bo ime njegove korporacije Direct Delivery, Inc. Odvetnik tudi Janezu svetuje glede različnih dovoljenj in vladnih identifikacijskih številk, ki bodo potrebne za novo korporacijo. Read more

Spletna stran je naprodajStopite v stik in povprašajte za ceno

Spletna stran e-racunovodstvo.si je naprodaj. Dosega dobre uvrstitve v Google iskalniku. Pri nakupu je potreba prilagoditev  vsebine kupcu. Stopite v stik in povprašajte za ceno.