OUR STORY SO FAR

Z vašimi poslovnimi procesi in finančnim upravljanjem v rokah naših strokovnjakov se lahko osredotočite na svoje osnovne dejavnosti.

Naše storitve vključujejo računovodstvo, knjigovodstvo, poročanje in obračun plač. Naš glavni cilj je integracija, poenostavitev in racionalizacija finančnih procesov naših strank. Smo vaš partner za računovodstvo in uspešno poslovanje.
V računovodskem servisu uporabljamo najsodobnejša programska orodja, zagotavljamo zanesljivost, strokovnost in kvaliteto.

Naš računovodski servis vam nudi naslednje računovodske storitve:

 • knjiženje v glavno knjigo
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV) in vodenje davčnih evidenc,
 • obračun plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov,
 • izdelava vmesnih in zaključnih bilanc stanja ter izkaza poslovnega izida,
 • izdelava zaključnih poročil (obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb za samostojne podjetnike,
 • bilance stanja, izkaz poslovnega izida itd. za potrebe FURS in AJPES),
 • vodenje plačilnega prometa
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 •  obračun obresti,
 •  vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
 • pomoč pri ustanovitvi podjetja,
 •  druge storitve po dogovoru s stranko.

BUSINESS CONSULTING & TECHNOLOGY SERVICES

Together we transform your business from the people to the processes

We are committed to building an equitable and inclusive culture
promotes and values diversity in all its forms, both at Viva.
Contact Us

WE DEVELOP SOFTWARE FOR YOUR INDIVIDUAL NEEDS

We partner with companies of all sizes

Join 20,000 other people and get the latest updates on business, technology, and
digital to help improve your business.